Godziny otwarcia: pn-czw od 15.00-18.00

Dla Firm

Kancelaria adwokacka Andrzeja Wrzeciono z Rudy Śląskiej oferuje obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Świadczymy pomoc prawną przy zleconych sprawach, podejmujemy się też stałej obsługi prawnej naszych Klientów. Gwarantujemy stały nadzór prawny nad działalnością przedsiębiorstwa oraz terminowe prowadzenie powierzonych spraw.

Na zlecenie Klientów prowadzimy sprawy przeciwko dłużnikom. Procedura takich postępowań wygląda tak, że w dniu zlecenia nam sprawy wystosowujemy do dłużnika ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty należności. Jeśli należność nie zostanie uregulowana we wskazanym terminie, składamy w sądzie pozew o wydanie nakazu zapłaty. Po otrzymaniu nakazu zapłaty nasza kancelaria kieruje sprawę do komornika i reprezentuje Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

Bieżąca obsługa prawna

 • sporządzanie umów i opinii prawnych
 • opracowywanie ogólnych warunków sprzedaży lub świadczenia usług
 • doradztwo z zakresu prawa pracy, sporządzanie kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnętrznych
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym
 • upadłości
 • postępowanie naprawcze

Prawo spółek handlowych

 • przygotowywanie umów spółek handlowych
 • zgłaszanie podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego
 • przygotowanie uchwał zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia
 • postępowania dotyczące uchylenia oraz stwierdzenia nieważności uchwał
 • zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia
 • zmiany umów spółek - zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego
 • łączenie, podział, przekształcenia i likwidacja spółek

Prawo administracyjne i podatkowe

 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • uzyskanie decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.)
 • odwołania od wszelkich decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • odwołania od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu ordynacji podatkowej
 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Adwokaci z kancelarii Andrzeja Wrzeciono świadczą pomoc prawną z takich dziedzin jak:

§ prawo cywilne § prawo spadkowe § prawo rodzinne § prawo pracy § prawo handlowe.
Jeśli zachodzi taka potrzeba, współpracujemy z notariuszami oraz tłumaczami przysięgłymi. Poszukujący pomocy prawnika lub adwokata z Rudy Śląskiej, Zabrza i okolic znajdą tu wszystkie potrzebne informacje.